ما 3 مهمان آنلاین داریم

پیچ چشمی

این پیچ بدلیل شکل ظاهری که یک سوراخ در بالای سر پیچ قراردارد به پیچ چشمی معروف میباشد DIN444-EYE BOLT