ما 4 مهمان آنلاین داریم

مهره چاکدار

DIN935-ا مهره چاکدار  : یکطرف این مهره شیارهایی دارد که بعد از بسته شدن مهره میتوان از بین شیارها نوعی پین به نام اشپیل را عبور داد

.