ما 3 مهمان آنلاین داریم

واشر تخت

DIN125-این نوع واشر تخت ساده و پرمصرفترین نوع واشر میباشد و در دو تیپA,Bمعرفی شده است