ما 3 مهمان آنلاین داریم

مهره آهنی

مهره آهنی با عدد 5.6 یا 4.6 نمایش داده میشود و کاربردهای فراوانی در صنعت دارد

بطور مثال در  سوله سازی - اسکلت فلزی