ما 6 مهمان آنلاین داریم

پیچ متری

پیچ متری مفتول رزوه  شده ای است  که در اندازه های مختلف بریده میشود .پیچ های متری بر حسب مصرف با دو دنده ریز و درشت تولید میگردد. از پیچ های متری بیشتر برای صنایع فلزی و ساختمانی استفاده میشود
DIN975 - 976