ما 4 مهمان آنلاین داریم

واشر بشقابی

واشربشقابیDIN2093-این نوع واشر با توجه به شکل ظاهر به واشر بشقابی معروف میباشد . جنس این واشر ضخیم و از جنس فنر میباشد و در دو تیپ A,Bارائه میشود