ما 5 مهمان آنلاین داریم

واشر

واشر حلقه یا لایه‌ای معمولاً از جنس لاستیک  و فلز است که به عایق کردن نقاط پیوند لوله‌ها و سطوح کمک می‌کند. واشر از خانواده درزبندها و درزگیرها به شمار می‌آید.
انواع واشر
DIN 125 –  واشر تخت يك واشر ساده  و پر مصرفترين نوع واشر در ابعاد مختلف ميباشد كه در دو تيپ A , B  معرفي شده است .
DIN 127 _  به دليل شكل ظاهري و متريال خود حالت فنري دارد  كه به آن واشر فنري ميگويند .
DIN 137 –  با تيپ   A , B معرفي شده و به دليل شكل ظاهري خود به واشر موجي معروف است .
DIN 434 -435 –  يك واشر چهار گوش است كه بر روي سطح آن يك يا دو شيار وجود دارد كه قطر واشر به صورت مخروطي ميباشد .
DIN 926 -  اين واشر از نوع چهار گوش ميباشد .
DIN 471 – اين واشر يك نوع خار ميباشد كه بر روي شفت قرار ميگيرد .
DIN 472 –  يك نوع خار ميباشد كه داخل قطعات قرار ميگيرد .
DIN 2093 – يك نوع واشر خاص ميباشد كه اصطلاحاً به آن فنري بشقابي ميگويند . اين واشر در 2 تيپ A, B  معرفي شده است . اين واشر ضخيم بوده  و شبيه بشقاب ميباشد و به دليل استفاده يك نوع فنر براي اين واشر حالت فنر دارد .
DIN 3017 – اين نوع همان بست شيلنگ ميباشد .
DIN 6797 – اين واشر با دو تيپ   A , J معرفي شده است . شكل اين واشر در تيپ  A قسمت قطر خارجي آن دنده دنده  ميباشد  ودر تيپ      J قسمت داخلي آن دنده  دنده ميباشد .
N M G 452 –  يك نوع واشر است كه سطح آن عاجدار ميباشد و به واشر هزارخاری معروف میباشد